top of page
293671744_761683311848004_1568460148036476305_n.jpg

Learning never ends

“ที่แรกที่เดียว” ที่จะสอนทุกวิชาธุรกิจสำหรับเด็กยุคใหม่

ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ทุกทักษะ

กล้าคิดกล้าทำ ด้วยอิสระทางความคิดแบบไม่ปิดกั้น

โรงเรียนธุรกิจสำหรับเด็ก
MasterKids

“โอกาสในการพัฒนาเรียนรู้” ต่อยอดได้ในหลายด้าน
พบกับค่ายของ MasterKids ที่ได้ออกแบบกิจกรรม
ที่มีทั้งความสนุกและได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นในอนาคต

 


ซึ่งเราได้มีการจัดคอร์สมากมายขึ้นเพื่อเป็นค่ายพัฒนา
ตนเองสำหรับเด็ก ๆ ให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากภายในห้องเรียนสำหรับการพัฒนาตัวเองและต่อยอดศักยภาพที่มีให้เพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต

Up Coming

image.png

Course

image.png

 Young CEO Camp
ค่ายสุดยอด CEO รุ่นเยาว์ ที่จะปั้นผู้บริหาร สำหรับเด็กยุคใหม่ 

🌈 สิ่งที่ได้รับ 🏕️

🌟 Leadership Skills ทักษะความเป็นผู้นำ

🌟 Play-based Learning เรียนรู้ผ่านการจำลองเป็นนักธุรกิจตัวจริง

🌟 สร้าง Growth Mindset และสร้าง Self Esteem

🌟 Teamwork การทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีม

🌟 Experienced ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน

ความรู้จากพี่วิทยากรตัวจริงในองค์กรชั้นนำ และสตาร์ทอัพระดับโลก

Activity&Play-based Learning ที่สนุก และไม่น่าเบื่อ ✨

รู้จักค่ายใน 4 หัวข้อ

ค่ายที่ทันสมัยตอบโจทย์เด็กยุคใหม่
พัฒนาแนวคิดให้ก้าวไกลทันต่อยุคปัจจุบัน

32.png

Play-based Learning

เรียนรู้ผ่านการจำลองเป็นนักธุริกิจตัวจริง
ที่สนุกและได้ประสบการณ์จริง ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์นอกเหนือจากห้องเรียน

สร้าง Growth Mindset และสร้าง Self Esteem พื้นฐานการประสบความสำเร็จในอนาคต

ฝึกทักษะ Leadership
ทักษะความเป็นผู้นำ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

34.png
33.png

ร่วมพัฒนาเด็ก ๆ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปกับ MasterKids 

รับสมัครน้อง ๆ ที่ต้องการค้นหาตัวเอง และอยากได้ความรู้

ไปต่อยอดในอนาคต

จำนวนคนเข้าดูทั้งหมด

จำนวนคนเข้